Tuumasta toimeen-hanke

Kaavin kunnassa on käynnissä Tuumasta toimeen -hanke, jonka tavoitteena on parantaa kaavilaisten työttömien työllistymisen mahdollisuuksia ja valmiuksia. Toiminnalla pyritään antamaan kaikille kaavilaisille työttömille ohjausta yksilöllisesti ja paikallisesti -iällä tai työttömyyden kestolla ei ole merkitystä. Hankkeen kautta on saatavilla räätälöityä yksilöohjausta ja erilaista ryhmätoimintaa.

Yksilöohjausta voivat kysyä:

 • kaikki työttömät henkilöt ja työttömyysuhan alla olevat henkilöt
 • nuoret, jotka ovat työelämän tai koulutuksen ulkopuolella
 • ennaltaehkäiseviä päihde- ja mielenterveyspalveluja tarvitsevat henkilöt, jotka tarvitsevat tukea työ- tai koulutuspaikan saantiin
 • maahanmuuttajataustaiset henkilöt
 • osatyökykyiset henkilöt, jotka tarvitsevat tukea osatyökykyisyyden ylläpitoon
 • työnhakijat, jotka suunnittelevat muuttoa työn tai opiskelun perässä toiselle paikkakunnalle.

Sovitaan tapaaminen alkukartoitukseen ja mietitään yhdessä polkusi eteenpäin. Vaikka et tietäisi vielä tavoitettasi, mutta tiedät haluavasi muutosta nykyiseen tilanteeseen, voit ottaa yhteyttä. Hankkeen asiakkuus on vapaaehtoista, eikä se ole sidoksissa työttömyysturvaan tai työpaja-asiakkuuteen.

Yksilöohjaus
Yksilöohjaus sopii kaikille asiakkaille, koska ohjaus ja tavoitteet räätälöidään asiakaskohtaisesti. Yksilöohjauksen tavoitteena voi esimerkiksi olla työnhakuasiakirjojen päivitys, työhakemusten teko, hakeutuminen talous- ja velkaneuvontaan, mielenterveyden ja päihteettömyyden tukeminen tai työnperässä muuttoon liittyvien asioiden hoitaminen. Yksilöohjauksen avulla voidaan myös antaa palveluohjausta eli löytää asiakkaalle hänelle sopivat palvelut. Yksilöohjauksessa voidaan pohtia esimerkiksi työkykyyn liittyviä teemoja. Yksilöohjaus tapahtuu keskustellen ja yhdessä kokonaisvaltaisesti asioita hoitaen. Yksilöohjaus toteutetaan Tuumasta toimeen -hankkeessa. Yksilöohjaus on vapaaehtoista.

Ryhmätoiminta
Ryhmätoiminta on pien- tai vertaisryhmässä toimimista. Ryhmätoiminnan aiheet määräytyvät ryhmäläisten tarpeiden ja toiveiden mukaan esimerkiksi koulutus- ja työelämätaitojen lisäämiseen, ravitsemusasioihin, terveys- ja päihdekasvatukseen, vuorovaikutukseen tai itsetuntemukseen liittyviin asioihin. Ryhmätoimintaa voi olla erimerkiksi asiantuntijaluennot, keskustelut, tehtävät tai toiminnalliset aktiviteetit. Ryhmätoiminnan tavoitteena on vahvistaa ryhmäläisten sosiaalisia taitoja ja lisätä elämänhallintaa. Ryhmä voi itse määritellä omat tavoitteet ryhmäkohtaisesti. Ryhmätoimintaan voidaan myös yhdistää yksilöohjausta. Ryhmätoimintaa toteutetaan Tuumasta toimeen -hankkeessa. Toiminta soveltuu eri ikäisille ja eri elämäntilanteessa oleville ihmisille, sillä ryhmiä on erilaisia. Ryhmävalmennukseen voi hakeutua suoraan hankkeen vapaaehtoisen asiakkuuden kautta tai osana kuntouttavaa työtoimintaa.

Hankkeen tavoitteet

 • Parannetaan kaavilaisten työttömien työllistymisen mahdollisuuksia ja valmiuksia.
 • Vahvistetaan sosiaalista ja ryhmäkuntoutusta.
 • Edistetään työn perässä liikkuvuutta.
 • Autetaan nuoria elämän hallinnassa.
 • Parannetaan työttömien henkilöiden yrittäjyysvalmiuksia sekä osatyökykyisten työvalmiuksia.
 • Parannetaan koulutuksen ja valmennuksen avulla ulkomaalaisten henkilöiden kotouttamista.
 • Parannetaan toiminnassa mukana olevien työttömien atk-valmiuksia.
 • Työpajatoiminnan opinnollistaminen soveltuvin osin.
 • Monipuolistetaan työpajatoiminnan palvelusisältöjä.
 • Piilotyöpaikkojen kartoitus

Hankeaika 1.8.2020-31.7.2023.
Hankkeen kokonaiskustannus on 596 870 €, josta Euroopan Unionin sosiaalirahaston osuus 509 341 € (kansallinen rahoittaja Etelä-Savon ELY-keskus) ja Kaavin kunnan osuus 87 529 €.