Palvelut työttömille

Palvelut työttömille työnhakijoille ja koulutuksen tai työelämän ulkopuolella oleville nuorille.

  • Yksilövalmennus, työtoiminta.
  • EU:n ruoka-apu vähävaraisimmille, jakelu
  • Tietokoneen käyttömahdollisuus: internet, tulostus, skannaus. Tukea tietokoneen käyttöön ja verkkoasiointiin. Tietokoneilla voit hoitaa esimerkiksi Kelan tai TE-toimiston asioita.

Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työelämään. Työttömälle työnhakijalle TE-toimiston palvelut ovat ensisijaisia palveluita ja kuntouttava työtoiminta on toissijainen palvelu. Kuntouttava työtoiminta perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka laatii yhdessä TE-toimisto, kunnan sosiaalihuolto ja asiakas. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu.

Kuntouttava työtoiminta järjestetään asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti 1–4 päivänä viikossa 3–24 kuukauden ajan. Kaavin työpajalla kuntouttavan työtoiminnan kesto on 4 h / pv. Kuntouttava työtoiminta voi olla työtoimintaa, ryhmätoimintaa tai yksilövalmennusta. Kuntouttava työtoiminnan tehtävät sovitaan asiakaskohtaisesta. Tehtävät voivat olla totuttautumista säännölliseen päivärytmiin, ohjattuun toimintaan ja sosiaalisiin tilanteisiin. Tehtävät voivat myös sisältää selkeitä ja vastuullisia työtehtäviä. Lisätietoja kuntouttavasta työtoiminnasta THL:n kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille -sivustolta.

Työvalmennus
Työvalmennus on valmentautujan yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien mukaan suunniteltua työn avulla tapahtuvaa yksilön työkyvyn edistämistä. Työvalmennus voi sisältää muutakin valmennusta kuten erilaisia kursseja ja pätevyyskoulutuksia. Työvalmennus on valmentautujan tarpeiden ja valmiuksien mukaan suunniteltua yksilöllistä työ- ja toimintakyvyn edistämistä. Työvalmennuksessa tavoite voi olla välittömästi työelämään siirtyminen, työllistymismahdollisuuksien lisääminen tai toimintakyvyn lisääminen / ylläpito. Työvalmennusta toteutetaan Kaavin työpajalla ja kunnan eri toimipaikoissa. Työvalmennusta toteutetaan Kaavilla osana kuntouttavaa työtoimintaa, joten se soveltuu pitempään työelämän ulkopuolella olleille asiakkaille.

Yksilövalmennus
Yksilövalmennus on työvalmennusta tukevaa toimintaa. Yksilövalmennus tapahtuu valmentautujan ja ohjaajan kahdenkeskisinä tapaamisina. Yksilövalmennuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi motivointi, arkielämän taitojen ylläpito, talousasioiden hoitaminen, koulutus- ja urasuunnittelu tai työelämävalmiuksien lisääminen. Yksilövalmennus aloitetaan yhteisellä lähtötilannekatsauksella ja tukitarpeet ja toimenpiteet suunnitellaan yhdessä valmentautujan ja valmentajan kesken. Valmennuksen tavoitteena on valmentautujan kokonaisvaltainen auttaminen ja polun rakentaminen kohti tulevaisuutta. Valmennus on kuuntelua, keskustelua, valmentautujan asioiden hoitamista sekä tarvittavien tukipalvelujen piiriin ohjautumista. Yksilövalmennusta toteutetaan Kaavin työpajalla osana kuntouttavan työtoiminnan jaksoja.