Kaavin työpaja

Kaavin työpaja toimii Kaavin kunnan työllisyyspalveluina palvellen eri elämäntilanteissa olevia työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia asiakkaita. Työpajalla valmentautujina on nuoria ja työikäisiä aikuisia, jotka tarvitsevat tukea koulutus- ja työmarkkinoille siirtyäkseen. Työpajalla tarjotaan palveluna yksilövalmennusta, ryhmävalmennusta ja työvalmennusta. Työpajan työympäristössä jokainen voi työskennellä omien voimavarojen mukaan. Työpaja on työyhteisö, jossa oppiminen tapahtuu valmennuksen ja konkreettisen tekemisen kautta. Työpajatoiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä ohjata valmentautujaa työelämään, opiskeluun ja muihin asiakasta tukeviin palveluihin kuten terveys- ja kuntoutuspalveluihin. Jokaisen valmentautujan tavoitteet pajajaksolle asetetaan yksilökohtaisesti. Valmentautujat saavat pajajakson aikana kokemusta ja osaamista eri aloilla työskentelyyn osana työyhteisöä.

Työpajalla työ- ja yksilövalmennus on keskeisessä asemassa valmentautujan kokonaisvaltaisessa tukemisessa, ja työtehtävien tekeminen on keino toteuttaa valmennusta. Lisäksi tarjoamme tukea opiskeluun ja työnhakuun liittyvissä asioissa, sekä neuvomme muun muassa raha- ja terveysasioiden hoitamisessa. Autamme myös työllistymisen tukimuotoihin kuten työkokeiluun ja palkkatuettuun työhön hakeutumisessa.

Työpajalle valmentautujat ohjautuvat mm. sosiaalitoimen, TE-toimiston tai etsivän nuorisotyön kautta. Työpajalle voi hakeutua ympäri vuoden.

Pajalla tuotetaan palveluita ja tuotteita myös ulkopuolisille yksityisasiakkaille ja kunnan omiin tarpeisiin.

Työpajalla toiminnot jakautuvat:

  • puutyöt ja rakentaminen
  • kiinteistöhuolto ja pihatyöt